Privacyverklaring

Hallo! Welkom bij rijschool  Flex-line!

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijschool Flex-Line  doen met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn informatie die direct of indirect over u wat vertelt. Net als de AVG vinden wij privacy van onze websitebezoekers en onze (oud) leerlingen belangrijk.

Wij verwerken contactgegevens voor het inplannen van (proef)lessen en bespreken van voortgang met de desbetreffende leerling. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics zodat de website kan functioneren.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van (les)overeenkomsten
 • het reserveren van CBR-examens
 • het aan je toezenden van correspondentie
 • het plaatsen van berichten op social media

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan andere partijen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (commerciële) partijen en derden en verstrekken  deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen wel anonimiseren en maken zelf geen gebruik van de IP-adressen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken alleen gebruik technische en functionele cookies. Trackingcookies voor o.a. advertenties worden niet geplaatst.

Beveiliging: technische- en organisatorische maatregelen

Uw persoonsgegevens zijn bij ons goed beveiligd en we gaan er voorzichtig mee om. Daarnaast bewaart Rijschool Flex-Line persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat u uw rijbewijs succesvol heeft gehaald,  worden de gegevens die niet meer noodzakelijk zijn vrij snel verwijderd.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • U heeft de volgende rechten: uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming, indien van toepassing
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Het kan voorkomen dat beide partijen niet uitkomen bij een inzage of een verzoek voor wijziging of verwijdering van gegevens. Indien u  niet eens bent met de manier waarop u wij hebben geholpen bij het uitvoeren van uw privacy rechten, dan kunt u een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Motorrijden is onze passie!

Als actieve motorrijder weten wij wat echt belangrijk is voor je rij opleiding en staan je met raad en daad bij.

Contact gegevens

 Tel 0683804564

 Tel 0614354900

CBR Rijschoolnummer: 8002U3

KvK nummer: 74023039

BTW nummer: 859746935.B01

Bank: NL36INGB0008979244

Locatie's

Flex-line Den Haag
Hans Larivelaan 20
2493 BB Den haag

Flex-line Zoetermeer
Edisonstraat 3 B
2723 RS Zoetermeer

Bel nu